Organisaties groeien door de talenten van mensen te benutten. En mensen groeien door het juist inzetten van hun talenten. Versterk het potentieel van de organisatie en medewerkers. Hoe? Door aan de slag te gaan met een aantal vragen:

  • Wat zijn de talenten van mijn medewerkers?
  • Hoe kijken medewerkers naar hun talenten?
  • Hoe kunnen deze talenten een bijdrage leveren aan de organisatie?
  • Hoe ziet de organisatie er over 5 of 10 jaar uit?
  • Welke talenten zijn er dan nodig?
  • Hoe gaan we met elkaar de verandering realiseren?

Door hands-on met deze vragen aan de slag te gaan, ontstaat er inzicht in de aanwezige talenten. Hiermee wordt een aanpak opgezet om talenten te ontwikkelen in lijn met de groei van de organisatie.

Mens & Waarde begeleidt organisaties bij deze vraagstukken en ondersteunt in het opzetten/realiseren van een plan van aanpak.