Een goede samenwerking start met een vrijblijvend gesprek om te verkennen of vraag en aanbod op elkaar aansluiten, om visies en ideeën te delen en om te ervaren of er een ‘klik’ is.

Als de start positief is, zal het vervolgtraject er op hoofdlijnen als volgt uitzien:

Voor organisaties

  • de opdracht verkennen
  • het opstellen en bespreken van de offerte
  • het uitvoeren en evalueren van de opdracht

Voor particulieren

  • een vrijblijvend intakegesprek
  • een voorstel voor een coachtraject
  • het uitvoeren en evalueren van het coachtraject