Een goede samenwerking start met een vrijblijvend gesprek om kennis te maken, ideeën uit te wisselen en te ervaren of er een ‘klik’ is. 

Als de start positief is, zal het vervolgtraject er op hoofdlijnen als volgt uitzien:

Voor organisaties

  • de opdracht verkennen
  • het opstellen en bespreken van de offerte
  • het uitvoeren en evalueren van de opdracht

Voor mensen

  • een voorstel voor een coachtraject
  • het uitvoeren en evalueren van het coachtraject