In gesprek met …

Het praatje bij de koffieautomaat is al even niet aan de orde. Misschien zien jullie elkaar wel op het werk? Of praten jullie online bij met een kopje koffie?

Langzaam wordt duidelijk dat de veranderde manier van werken voort blijven duren en waarschijnlijk gaat zorgen voor blijvende aanpassingen. Ondertussen werken veel mensen thuis en vinden hierin een nieuwe modus, of staan te trappelen om weer naar het werk te mogen.

De dialoog blijven voeren met je medewerkers zorgt voor verbinding met elkaar, met de organisatie en de ontwikkelingen die er zijn. De dialoog heeft inhoud, uitwisseling en opvolging. De basis voor een dialoog is vertrouwen, open en eerlijkheid. Een dialoog ontstaat als er tweerichtingsverkeer is.

De dialoog start voor het gesprek

De dialoog begint met de uitnodiging voor het gesprek. Wees vooraf transparant over het doel van het gesprek, zodat de medewerker zich ook kan voorbereiden en je zijn verwachtingen kan polsen. Er ontstaat meer interactie als beide gesprekspartners zich hebben kunnen voorbereiden.

In je voorbereiding op het gesprek bepaal je welke boodschap je over wilt brengen, welke onderwerpen je wilt bespreken en waarop je respons van de medewerker wilt ontvangen. Om de impact van jouw boodschap te kunnen inschatten, breng je het hele speelveld in kaart. Zo kan je ook beter de verwachtingen van de medewerker managen.

Het speelveld is in beweging

Het speelveld bestaat uit de persoon, de privésituatie, het functioneren en de organisatie. Deze factoren zijn continue in beweging en hebben effect op elkaar. Afhankelijk van het doel van het gesprek en het speelveld bepaal je de opbouw en de strategie.

De afgelopen weken is er veel gebeurd; de impact van alle maatregelen is voor iedereen anders. Onzekerheid, aanpassingen, geen perspectief hebben: iedereen beleeft het anders.

Een chronologische opbouw van het gesprek kan helpen om structuur te geven aan het gesprek. Terugkijken naar de afspraken uit het laatste gesprek en de ontwikkelingen bespreken, inzoomen op de actualiteit om vervolgens vooruit te kijken. Met elkaar geef je betekenis aan de inhoud. Het gesprek wordt afgerond door de gespreksonderwerpen samen te vatten en de gemaakte afspraken te bevestigen.

De inhoud van elk gesprek is anders, de opbouw kan hetzelfde zijn. Het format ‘in gesprek met …’ is een praktisch hulpmiddel voor jou, als leidinggevende of HR-professional, om het gesprek goed voor te bereiden en op te zetten.

In deze praktische opzet is ook het onderwerp werkgeluk meegenomen. Juist in deze onzekere of gespannen tijd kunnen kleine dingen een groot verschil maken voor medewerkers.

In gesprek over werkgeluk

Werkt de medewerker thuis? Doet hij tijdelijk andere werkzaamheden? Welke uitdagingen zijn er? Dreigt zijn functie te komen te vervallen? Hoe is de combinatie met privé?

Genoeg aanleiding om het onderwerp werkgeluk op de agenda. Bespreek met elkaar hoe tevreden of blij de medewerker is met zijn werksituatie. Welke factoren of afspraken kunnen ervoor zorgen dat er verbetering in komt?

Wat werkgeluk betekent, is per persoon verschillend. Het is aan de medewerker om hier voor zichzelf handen en voeten aan te geven. Soms helpt daar een gesprek bij, de inzet van interventies, andere uitdagingen of een blijk van waardering.

Vaak kunnen kleine stapjes voor grote verbeteringen zorgen. Door met elkaar afspraken te maken of door middelen in te zetten. Breng ze vooraf in kaart voor jouw organisatie en biedt ze actief aan in het gesprek.

Een dialoog vergroot de verbinding

Een dialoog is tweerichtingsverkeer. Als organisatie wil je de medewerker meenemen in de ontwikkelingen die er zijn. Je wilt medewerkers aan je organisatie blijven binden en ze motiveren in onzekere of gespannen tijden. Als medewerker heb je behoefte aan duidelijk, houvast en zoek je vertrouwen.

In de dialoog ontdek je de bewegingen in het speelveld en kun je daar met elkaar op inspelen. Door deze verbindingen te leggen, vergroot je het werkgeluk.

Downloaden

Format ‘in een gesprek … ´ is een praktisch hulpmiddel om meer uit je gesprekken te halen. De opbouw en aandachtspunten van het gesprek vind je in Opbouw in gesprek met. Het Formulier in gesprek met is blanco en daarin kan je je aantekeningen maken.

Veel succes met de voorbereidingen en de gesprekken.